ДНЗ № 51 "Барвінок"

rainbow

Звіт про діяльність ДНЗ

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу №51 «Барвінок» з питань статутної діяльності

у 2013 – 2014 н.р.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний  заклад № 51 розпочав свою роботу в 1972 році. У лютому поточного року відзначатиме 42 річницю від дня свого заснування. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнання, мають сучасний інтер єр. Розвивальне середовище дитячого садка організоване з урахуванням інтересів дітей і відповідає віковим особливостям. Для  практичної діяльності дітей створені  всі умови,обладнані спеціальні приміщення:

 •     Музично -  спортивна зала
 •     Кабінет логопеда та практичного психолога
 •     Методичний кабінет
 •     Медичний блок
 •     Кабінет для фізіотерапевтичних процедур
 •     Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 •     Спортивний та прогулянковий майданчик

     

СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За  проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 110 місць для дітей віком від 1, 5 – до 6 – 7 років. Групи комплектувалися у серпні – вересні місяці і частково за направленням управління освіти (логопедичні групи). У 2013 – 2014 н.р. укомплектовано 6 груп:

 •     1 молодша група
 •     2 молодша група
 •     Середня група
 •     Старша група
 •     Логопедична група ЗНМ
 •     Логопедична група ФФНМ

Цього року заклад відвідувало 115 дітей, що на 15  дітей перевищує відвідування минулого року, з них: 20 дітей 1 молодшої групи; 95 дітей дошкільного віку; випущено до школи – 26 дітей.

За звітний період прийнято – 45 дітей. Контингент батьків соціально благополучний. Переважають діти з сімей робочих, службовців, підприємців та непрацюючих.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально  - виховний процес в ДНЗ забезпечує 41 працівник: 17 – молодшого обслуговуючого персоналу; 1 – медичний працівник: 18 – педагогів, утому числі: 1 – вихователь – методист; 1 – вчитель – логопед;

1 – практичний психолог; 1 – музичний керівник;1 – інструктор з фізичного виховання; 12 – вихователів з них мають повну вищу освіту – 16; базовк освіту – 1, середню – 1.

Результати атестації педагогічних працівників ДНЗ № 51 у 2013 – 2014 н.р.

У цьому навчальному році атестувався 1 педагог – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.

Щороку згідно з графіком, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації  та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу.

Упродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Прийнято до закладу 7осіб, з них 5  - педпрацівники, 1- медпрацівник, 1 – обслуговуючий персонал.

Звільнено 5 особи, з них; 1 – педпрацівник; 1 – медпрацівник; 3 – обслуговуючого персоналу. Причини звільнення – власне бажання.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для  плідної роботи. Завдяки оптимальному  розташуванню та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Пріорітетними завданнями роботи колективу у 2013 – 2014 н.р. вважати:

 1. Зорієнтувати педагогічний колектив на забезпечення розвитку та формування особистості дитини через інтегровану побудову педагогічного процесу у світлі вимог оновленої програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»
 2. Забезпечити дієвий вплив художньої літератури на розвиток і виховання дошкільнят через оновлення методів роботи з літературними творами.
 3. Якісно покращити рівень фахової майстерності вихователів у застосуванні найбільш ефективних методів і прийомів керівництва сюжетно – рольовою грою дітей

Пріорітетними напрямками роботи колективу у 2013 – 2014 н.р. вважати:

    Удосконалення професійної компетентності педагогів;

    Створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним,емоційно – вольовим, моральним, естетичним розвитком

    Впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.

Пріорітетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей,зміцнення та укріплення їх здоров я , на  постійному контролі в адміністрації дошкільного закладу знаходиться дотримання санітарно – гігієнічних  вимог до умов та режиму виховання дітей. У травні 2014 року у закладі пройшла тематична перевірка стану фізкультурно – оздоровчої роботи та впровадження в практику роботи здоров язберігаючихї технологій  в навчально – виховний процес ДНЗ.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені умови: кабінет фізіопроцедур, спортивний майданчик.  

Активне та систематичне впровадження оздоровчих  технологій в освітньо – виховний процес дозволило покращити стан здоров я дітей, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

                Згідно з медичними висновками, проведенними спеціалістами ( хірургом, офтальмологом, невропатологом, стоматологом, педіатром , отоларингологом і логопедом), встановлено та виявлено такі патології:

Хірургічні – 3 чоловіка

Офтальмологічні – 3 чоловіка

Неврологічні – 2 чоловіка

ЛОР – патології – 3 чоловіка

Логопедичні – 25 чоловік

У структурі захворюваності дітей перше місце займають логопедичні захворювання, а друге – офтальмологічні та хірургічні захворювання, третє – неврологічні та хвороби ЛОР органів.

Дітей з нормальним фізичним розвитком 100 чоловік, що становить 93 %. Дітей з відхиленнями фізичного розвитку 8 чоловік, що становить 7%.

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я – 80 чоловік (74 %)

ІІ група здоров’я – 27 чоловік (25,1 %)

ІІІ група здоров’я – 1 чоловік (0,9 %)

По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином:

Загальна група – 80 чоловік (74 %)

Підготовча група  – 27 чоловік (25,1 %)

Спеціальна група  – 1 чоловік (0,9 %)

На диспансерному обліку перебуває 28 дітей. Серед загальної кількості дітей це становить 26%.

 У 2013 – 2014 навчальному році зменшилась кількість дітей з І групою здоров’я на 10 % за рахунок збільшення дітей ІІ групи здоров’я.

Звіт захворюваності дітей

В ДНЗ № 51 у 2013 – 2014 навчальному році

№ групи

Кількість дітей

Пропущено днів через

Кількість випадків

Кількість дітей, що не хворіли

Індекс здоров’я

Хворобу

Простудні захворювання

захворювань

Простудних

захворювань

всього

На 1 дитину

всього

На 1 дитину

всього

На 1 дитину

всього

На 1 дитину

1

20

1863

93

621

31

310

15

103

5.2

5

0,25

2

21

2085

99

695

33

348

16,5

58

2,8

4

0,19

3

14

897

64

299

21

164

11

27

1,9

3

0,21

4

13

780

60

260

13

130

10

22

1,6

4

0,30

5

18

1449

80

483

27

241

13,5

40

2,2

5

0,27

6

22

1215

55

405

18,5

202

9

34

1,5

7

0,32

Групи з високою захворюваністю

№ групи

Захворюваність на 1 дитину у 2012 – 2013 навчальний рік

Захворюваність на 1 дитину у 2013 – 2014 навчальний рік

2

3,5

3,2

3

3,0

2,9

 

Наведені статистичні данні свідчать про позитивну динаміку зниження захворюваності на 1 дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності працівника медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят, її рівень досить значний.

 

 ЯКІСТЬ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ОСВІТНІХ  ПРОГРАМ

Для ефективного розв язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні  перспективні програми та методики. Крім основної програми розвитку та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» в дошкільному закладі запроваджуємо програму розвитку  дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

У 2013 – 2014 н.р.  у 2 пол. дня велась робота гуртків:

    Музично – театралізованого «Світ казки» керівник Дундар І.І. - музкерівнки

    Образотворчого «Чарівні долоньки» керівник  вихователь         Ольховик Л.О.

      

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу взагалом.

Результати  діагностики свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігається найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності; компетентність дітей зростає , а це свідчить про ефективність освітньо – виховного процесу.

Головною метою роботи колективу ДНЗ є виховання дитини, здатної  впродовж усього життя досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Практичний психолог на чолі із завідувачем організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя, ми вважаємо цю роьоту надзвичайно важливою. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання у школі, у травні 2014 року практичним психологом було обстежено 25 дітей старшого дошкільного віку, які йдуть у школу. Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як увага, порівняння, сприйняття і логіка. Також у дітей здебільшого визначається середній рівень розвитку узагальнення і пам яті.

Стан розвитку вольової готовності старшого дошкільника до навчання у школі показує, що 13% дітей не  вміють працювати за інструкцією і 22% не вміють працювати за зразком. Але більшість дітей мають високий рівень розвитку цього діагностичного показника готовності до школи.

Результати оцінювання емоційного ставлення дітей до майбутнього процесу навчання у школі показали, що діти переважно налаштовані позитивно (41% - середній рівень, 50, 8% - високий рівень,11% - низький рівень).

Стан розвитку функціональної готовності дітей до шкільного навчання характеризується перевагою у дітей середнього її рівня (56%), в той час як високий рівень мають 36,4% дітей, а низький – 3, 6%. Таким чином, діти старших груп ДНЗ №51  переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджено результатами психологічної діагностики.

У зв язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними дошкільного закладу, вихователям та практичному психологу рекомендовано продовжувати проводити роз я снювальну роботу з батьками.

 

УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ №51 здійснює завідувач. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

    Рада ДНЗ

    Батьківський комітет ДНЗ  та батьківський комітети груп

    Профспілковий комітет

    Педагогічна рада

    Загальні збори батьків та членів трудового колективу

    Комісія з ОП

    Пожежно – технічна комісія

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису
 2. Організація заходів  з  підготовки реалізації  проектів у навчально – виховному процесі
 3. Складання бюджетного запиту на 2014 рік
 4. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 – річного віку та обліку дітей у мікрорайоні
 5. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу і тому в цьому році у ДНЗ з явився власний веб – сайт. Працівники розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України
 6. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головним питанням, порушеним під час бесід є  працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 7.  Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують обов язки, працюють творчо.

Упродовж  року  всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду ( ст..57 З – ну  України « Про освіту». Кращі працівники  були  відзначені грамотами  відділу освіти.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ СІМ ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія із сім ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності   закладу. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

    Батьківські збори

    Індивідуальні консультації різних спеціалістів

    Виготовлення саморобок разом із дітьми

    Спільні виставки, участь у святах

    Благочинні акції дні відкритих дверей

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

В цьому навчальному році педагогічний колектив брав участь у всеукраїнському конкурсі  фізкультурно – оздоровчої роботи в ДНЗ, а також у всеукраїнському конкурсі театрального мистецтва в ДНЗ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід ємною складовою зміцнення здоров я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Мін – ва охорони здоров я України від 17.04. 2006р. №298/227. В  ДНЗ  працює досвідчений , висококваліфікований медичний персонал та кухарі.

Виконання норм харчування у 2 кварталі 2014 року виконано лише на 67, 9%. Це  пояснюється недостатністю фінансування бюджетних коштів.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.  З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЄС.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

-         Діти  - сироти

-         Діти, які знаходяться під опікою

-         Багатодітні родини (25% від вартості харчування)

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

ДНЗ є комунальним  закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

    Конституція України

    Конвенції ООН про права дитини

    Законом України «Про охорону дитинства»

    Сімейний кодекс

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно , на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський  інспектор.

Щорічно на нараді при завідувачі громадський інспектор звітувалася про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

На виконання Листа Мін – ва освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», Інструктивно -  методичних листів від 27.08.2000р. №1/9-352, від 04.10.2007р. №1/9-352,від  04.10.2007р. №1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ, адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

    Надання методичної та консультативної допомоги сім ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

    Формування соціально – педагогічної компетенції сім ї у розв язанні її психолого – педагогічних та соціальних проблем

    Створення банку даних дітей , які підлягають охопленню соціально – педагогічним патронатом.

СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Належна увага приділяється  організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ  якостей свідомого  і обов язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;  формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила  самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано.

 

РОБОТА ЗІ ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО  - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

Матеріальне та фінансове забезпечення ДНЗ гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим  міською радою.

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу  - було придбано комп’ютер  для методичного кабінету.

Поступове  осучаснення предметно – просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально -  виховного процесу.

 

Не помре Україна ніколи,

А цвістиме мільйони віків,

Доки діти ітимуть до школи

З таких славних, як наш, дитсадків!!!