ДНЗ № 51 "Барвінок"

rainbow

Комплектування груп в ДНЗ

Хто має право забирати дитину з дошкільного навчального закладу

  Чинними нормативно – правовими документами визначено обов’язки та права батьків або осіб,які їх замінюють,щодо своїх дітей. Зокрема статтею 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002р №2947-ІІІ(із змінами, далі - Сімейний кодекс України) визначено, що батьки зобов’язані піклуватись про здоров’я дитини,її фізичний, духовний та моральний розвиток, поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї. Забороняються будь - які  види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання, а також застосування ними інших видів покарань,які принижують людську гідність дитини.

Частиною 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р №2628-ІІІ (із змінами, далі – Закон №2628) також визначено, що батьки або особи , які їх змінюють (опікуни), несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей,а  також збереження їх життя, здоров’я людської гідності.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001р. №2402-ІІІ (із змінами), батьки або особи , які їх змінюють (опікуни), несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний та духовний розвиток, навчання, за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Відповідно до статей 184 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення  від 7 грудня 1984р. №8073-Х (із змінами ) за невиконання або неналежне виконання батьківських обов’язків, батьки можуть бути притягнені до адміністративної , сімейно - правової та кримінальної відповідальності відповідно до статті 166 Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341- ІІІ (із змінами).

 Згідно пункту 1 розділу 2 Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 р. №985 визначено,що приводячи дітей до дошкільного навчального закладу ,батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передавати дитину батькам.

Батьки мають право довіряти  забирати свою  дитину з дошкільного навчального закладу іншим повнолітнім  особам  за письмовою заявою та дозволом завідувача .