ДНЗ № 51 "Барвінок"

rainbow

Як оформити дитину в ДНЗ

 

 1 вересня 2013 року проводиться тільки електронний запис в дошкільний навчальний заклад, зареєструватися можна за посиланням reg.isuo.org
Для здійснення реєстрації дійте згідно запрованої інструкції для батьків. На сайті спочатку треба зареєструватися як новий користувач, після чого подавати єлектронну заявку.

Пільгові категорії батьків мають право позачергового прийому в дошкільний заклад. 

Зверніть увагу! Щоб подати заявку, потрібна сканована копія свідоцтва про народження дитини, вона прикріплюється до вашої заявки. Сканована копія може бути зроблена якісним фотоапаратом (сфотографуйте свідоцтво зблизька, щоб було добре видно всі літери, знаки).
Якщо у вас немає змоги вдома зробити скан копії свідоцтва, ви повинні показати оригінал свідоцтва в дошкільному відділі управління освіти вт. 15:00-17:00, чт. 10:00-13:00. Це можна зробити впродовж 10 днів з дня подання заявки, інакше завка буде автоматично анульована.

До відома батьків: як працює електронний запис у дошкільний заклад

Після розгляду вашої заявки працівником управління освіти, ви побачите себе на сайті reg.isuo.org в електронній черзі. Коли управління освіти підтвердить зарахування дитини в ДНЗ, ви отримаєте повідомлення на е-мейл, з якого реєструвались в дошкільний заклад (е-мейл має бути працюючий, доступи до нього повинні бути дійсні).
Після цього батьки дитини у визначені в повідомлені терміни повинні з’явитися в садочок для подальшого оформлення дитини.

Документи, що необхідні для зарахування дитини:

  • наявність дитини у поданому управлінням освіти списку (з електронної черги) до зарахування в ДНЗ
  • заява від батьків на зарахування дитини (пишеться у завідувача)
  • ксерокопія свідоцтва про народження дитини
  • медичні документи, які оформлює дитяча поліклініка за місцем проживання з дозволом для дитини відвідувати дошкільний заклад (обов’язкова наявність профілактичних щеплень)

 

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

 

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004  доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.    

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказомМіністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 43429.11.2002 та затвердженого цим наказом   примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів.